1
Kazuki Tomokawa - Finally, His First Album - Vinyl LP